We updaten Snakeware.Cloud regelmatig en we voorzien je hier van informatie.

Changes

  • Bij formulieren is het mogelijk om te kiezen om de reacties niet op te slaan. Let er in dat geval wel op dat je de reacties op de formulieren laat mailen, als deze optie aan staat worden de reacties niet in de database opgeslagen.

 

  • Wanneer er 1 artikel in een categorie aanwezig is wordt er een no index, follow op het artikel gezet. Dit was eerder een index, follow wat incorrect was.
  • Bij een artikel is de mogelijkheid opgenomen om deze uit te sluiten van indexatie door Google.

Disclaimer

Het kan zijn dat er om gebruik te kunnen maken van hierboven beschreven aanpassingen nog een update van je website nodig is. Onze websites worden gefaseerd voorzien van nieuwe code. Mocht je één van de hierboven beschreven aanpassingen niet zien, neem dan contact met ons op. We gaan dan onderzoeken of we je website kunnen updaten, zodat het wel werkt.